Shellac Remover 600ML

159 kr inkl moms

Formeln med hög rengöringseffekt mjukar snabbt upp insektsrester, fågelspillning och trädsaft på bilens kaross

Beskrivning

Shellac Remover 600ML

CK026

Doft:

Söt Apelsin

Funktioner:

Formeln med hög rengöringseffekt mjukar snabbt upp insektsrester, fågelspillning och trädsaft på bilens kaross

Hur man använder:

  1. Spraya på områderna med insektsrester eller fågelspillning och låt det lösas upp.
  2. Efter upplösning kommer återstoden att mjukna.
  3. Skölj rent med en högtrycksvattenpistol.
  4. När den används på plastdelar, spraya medlet på en handduk och sedan smörj med handduken på bilen

(Varning: Denna högrengörande effektformel bör inte lämnas på plastkomponenter för länge)

Huvudingredienser:

Etylenglykolbutyleter, metanol, avjoniserat vatten, penetrant

Lägga märke till:

Placera inte i hög temperatur eller direkt solljus. Denna produkt är ett industriellt rengöringsmedel och bör inte användas för rengöring av livsmedel. Vid kontakt med ögonen eller förtäring, skölj omedelbart med vatten och sök läkare. Förvaras utom räckhåll för barn. Om lite sediment hittas är det ett normalt fenomen och påverkar inte normal användning.

Ytterligare information

600ML

600 Milliliter