Keramiskt Däckförband 600ML / 2L

199 kr359 kr inkl moms

Bildar ett filmskikt på gummidäckens yta, förbättrar, förbättrar deras ljushet och minskar vidhäftningen av smuts avsevärt, vilket avsevärt förbättrar deras antifouling-egenskaper.

Beskrivning

Keramiskt Däckförband 600ML / 2L

CK042 / CK043

Funktioner:

Bildar ett filmskikt på gummidäckens yta, förbättrar, förbättrar deras ljushet och minskar vidhäftningen av smuts avsevärt, vilket avsevärt förbättrar deras antifouling-egenskaper.

Hur man använder:

  1. Rengör däcket och föna det, använd dig först av “Däckrengöringsmedel” sedan denna proukt.
  2. Applicera däckbeläggningen jämnt på däckets yta.

Huvudingredienser:

Miljövänligt lösningsmedel, polydimetyloxan, antioxidant

Lägga märke till:

Placera inte i hög temperatur eller direkt solljus. Denna produkt är ett industriellt rengöringsmedel och bör inte användas för rengöring av livsmedel. Vid kontakt med ögonen eller förtäring, skölj omedelbart med vatten och sök läkare. Förvaras utom räckhåll för barn. Om lite sediment hittas är det ett normalt fenomen och påverkar inte normal användning.

Ytterligare information

Vikt 0,9 kg
Dimensioner 24 × 17 × 11 cm
600ML / 2L

600 Milliliter, 2 Liter