Sticker Remover 600ML

189 kr inkl moms

Denna klistermärkesborttagare är ett absolut måste för att ta bort klistermärken, klistermärkeslim, film osv..

Beskrivning

Sticker Remover 600 ml

CK033

Denna klistermärkesborttagare är ett absolut måste för att ta bort klistermärken, klistermärkeslim, filmrester osv..

Funktioner:

Rengör limrester, filmrester, klistermärken etc.

Hur man använder:

  1. Spraya på klisterresterna och låt det lösas upp.
  2. Torka rent med en handduk.

Huvudingredienser:

Lösningsmedelsolja, limonen.

Lägga märke till:

Placera inte i hög temperatur eller direkt solljus. Denna produkt är ett industriellt rengöringsmedel och bör inte användas för rengöring av livsmedel. Vid kontakt med ögonen eller förtäring, skölj omedelbart med vatten och sök läkare. Förvaras utom räckhåll för barn. Om lite sediment hittas är det ett normalt fenomen och påverkar inte normal användning.

Ytterligare information

600ML

600 Milliliter