Ventilation

spirorör, ventialtionsrör, 45° 90° 30° böj T-rör 100mm 125mm 250mm
luftdon för till- och frånluft