Plastglans & Skyddsmedel 600ML / 2L

179 kr329 kr inkl moms

Detta medel kan återfukta ytan på plastdelarna för att hålla den svart och glänsande.

Beskrivning

Plastglans & Skyddsmedel 600ML / 2L

CK037 / CK038

Funktioner:

Detta medel kan återfukta ytan på plastdelarna för att hålla den svart och glänsande.

Hur man använder:

  1. Applicera medlet jämnt på ytan av plastdelarna
  2. Torka rent med en handduk

Huvudingredienser:

Emulgerad silikonolja, vit olja, ytaktivt medel, glycerin, avjoniserat vatten.

Lägga märke till:

Placera inte i hög temperatur eller direkt solljus. Denna produkt är ett industriellt rengöringsmedel och bör inte användas för rengöring av livsmedel. Vid kontakt med ögonen eller förtäring, skölj omedelbart med vatten och sök läkare. Förvaras utom räckhåll för barn. Om lite sediment hittas är det ett normalt fenomen och påverkar inte normal användning.

Ytterligare information

600ML / 2L

600ML, 2L