Flygrostborttagare 600ML / 2L / 5L

179 kr599 kr inkl moms

Flygrostborttagningsmedel rengör bort små metall- och järnpartiklar, detta kallas även flygrost, som fastnat i lacken

Beskrivning

Flygrostborttagare/ Järnborttagare 600ML / 2L / 5L

CK018 / CK019 / CK020

Flygrostborttagningsmedel rengör bort små metall- och järnpartiklar, detta kallas även flygrost, som fastnat i lacken – även de som redan börjat oxidera. Metallpartiklar är ofta orsaken till små rostfläckar i lacken och kan inte tas bort med vanliga rengöringsmedel. Flygrost tas enkelt bort med flygrostborttagningsmedel

Doft:

Vattenbaserad Gräddedoft

Funktioner:

En mild, neutral rengöringsformel som snabbt genomgår en kemisk reaktion med järnpulver, järnspån, koldamm och industriellt nedfall.

Hur man använder:

  1. Spraya på områdena med Flygrost och låt det lösas upp.
  2. Efter upplösning kommer en distinkt lila vätska att rinna ut.
  3. Skölj rent.

Huvudingredienser:

Avjoniserat vatten, ytaktiva ämnen, järnindikatorer, trietanolamin, karson.

Lägga märke till:

Placera inte i hög temperatur eller direkt solljus. Denna produkt är ett industriellt rengöringsmedel och bör inte användas för rengöring av livsmedel. Vid kontakt med ögonen eller förtäring, skölj omedelbart med vatten och sök läkare. Förvaras utom räckhåll för barn. Om lite sediment hittas är det ett normalt fenomen och påverkar inte normal användning.

Ytterligare information

600ML / 2L / 5L

600 Milliliter, 2 Liter, 5 Liter